Politici publice Imprimare

Una dintre principalele condiţii de aderare a noilor state membre a fost adoptarea acquis-ul comunitar, adica integrarea tuturor prevederilor legale promulgate de UE, inclusiv toate tratatele, reglamentarile si directivele adoptate de către Uniunea Europeană (UE) si de Curtea Europeană de Justiţie, în legislaţiile naţionale ale acestora. Ca rezultat, se presupune ca toate noile state membre au in prezent legislaţia armonizata cu standardele Uniunii Europene, respectand astfel obligaţiile de membru.

În timpul procesului de extindere a Uniunii Europene, acquis-ul a fost împărţit în 31 de capitole cu scopul ca fiecare dintre acestea sa fie negociate cu statele candidate pentru cea de-a cincea extindere, iar unul dintre acestea a fost mediul.

Deoarece UE a impus adoptarea de catre statele Europei Centrale si de Est, a acquis-ul comunitar in domeniul mediului, următoarea întrebare logica care se pune este care a fost impactul asupra procesului de elaborare si implementare a politicilor în aceste ţări.

Impactul condiţiilor impuse de UE în procesul de transformare a politicilor de mediu în Europa Centrală si de Est, până în prezent, a fost puţin studiat; în ciuda volumului semnificativ de literatură cu privire la efectele de "europenizare" în statele membre, efectele integrarii in UE a statelor din Europa Centrală si de Est au fost puţin examinate. Politica si legislaţia de mediu a UE au fost treptat adoptate începând cu anul 1970 cea mai mare parte fiind adoptata de ţărilor dezvoltate UE -15. Politica de mediu UE a fost extinsa substanţial de Tratatele de la Maastricht (1992) si de la Amsterdam (1997), care au făcut din dezvoltarea durabilă a UE unul din obiectivele sale centrale. ...   mai mult