Antreprenoriat Imprimare
Cresterea economică este procesul de transformare structurală a unei economii într-o economie modernă, avansată din punct de vedere tehnologic, bazată pe servicii si producţie. Acest proces nu include doar schimbări calitative ale economiei, ci si schimbări cantitative de tipul cresterii productivităţii muncii. Dacă aceste schimbări cantitative si calitative permit si îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă termenul consacrat este de crestere economică. În sens general antrepreneoriatul contribuie la cresterea economică prin crearea de noi locuri de muncă si prin promovarea competiţiei.În prezent, teoria cresterii economice analizează dintr-o nouă perspectivă dezvoltarea tehnică si tehnologică.

 

 Premiza care stă la acestei analize constă în faptul că rata schimbărilor la care este supus progresul tehnic si tehnologic este dependentă de numărul inovaţiilor, de numărul persoanelor cu calificare superioară care realizează inovaţiile si înţeleg în acelasi timp rolul eficienţei în cazul valorificării acestora.

Deosebirile dintre ratele de crestere economică înregistrate de diverse ţări sunt dependente în mare măsură de calitatea spiritului antreprenorial, de entrepreneurship.... mai mult