Imprimare

ASE Bucureşti: Pledoarie pentru antreprenoriatul bazat pe cunoaştere

 

[ preluare Economistul.ro ]

Joi, 14 Octombrie 2010

Florin ANTONESCU


În contextul campaniei de informare şi conştientizare asupra avantajelor adoptării antreprenoriatului bazat pe cunoaştere, inovare şi competitivitate, Academia de Studii Economice din Bucureşti a organizat un seminar inclus în proiectul „Academia de Antreprenoriat bazat pe Cunoaştere”, finanţat prin programul POS-DRU şi coordonat de ASE, parteneri fiind Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Economic & Business Research Center şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR 1903. Grupul ţintă este format din angajaţi, manageri, întreprinzători, persoane care doresc să iniţieze afaceri pe cont propriu.

 

Proiectul vizează, cu precădere, aplicarea volumului de cunoştinţe dobândit la condiţii concrete din mediul economic, în acest sens pronunţându-se, în deschiderea reuniunii, prof. univ. dr. Pavel Năstase, managerul proiectului, care a insistat asupra părţii practice a conceptului de antreprenoriat bazat pe cunoaştere. La rândul său, prof. univ. dr. Cezar Corâci, preşedintele UGIR 1903, a prezentat o expunere cu tema „Mediul de afaceri din România, constrângeri şi oportunităţi”. Despre „Antreprenoriat şi inovare în Uniunea Europeană” a vorbit lector univ. dr. Robert Şova, de la Academia de Studii Economice.

 

Cele două sesiuni de lucru ale reuniunii au dezvoltat subiectele „Analiza conceptelor antreprenoriatului bazat pe cunoaştere” şi „Analiza relaţiei între antreprenoriatul bazat pe cunoaştere, inovare şi creştere economică”, respectiv „Analiza conceptelor intraantreprenoriatului”. Proiectul va continua cu seminarii la Cluj Napoca, Timişoara, Iaşi.