Imprimare

 

ASE Bucureşti – lansarea proiectului POS-DRU: Academia de antreprenoriat bazat pe cunoaştere

 

[ preluare economistul.ro ]

 

Luni, 02 August 2010
Florin ANTONESCU

Promovarea şi dezvoltarea unei atitudini antreprenoriale inovative, fundamentate pe cunoaşterea şi cercetarea mediului economic, formează esența proiectului „Academia de antreprenoriat bazat pe cunoaştre” (AAC), dezvoltat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Economic&Business Research Centere şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR 1903.


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, are valoarea totală de 18.981.745 lei (18.171.317 lei nerambursabili) şi se va derula până la 30 iunie 2013. Prin acest proiect, 2500 de cursanţi vor fi consiliaţi şi formaţi pentru iniţerea de afaceri, prin promovarea inovării şi a culturii antreprenoriale bazate pe cunoaştere, din perspectiva dezvoltării durabile a României.

 

Cu ocazia lansării proiectului, onorată de prezenţa prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca, rectorul ASE şi a prof. univ. dr. Ioan Cezar Corâci, preşedintele UGIR 1903, managerul de proiect prof. univ. dr. Pavel Năstase a evidenţiat fireasca asociere dintre Academia de Studii Economice şi Academia de antreprenoriat, în sensul susţinerii, şi pe această cale, a misiunii ASE, aceea de instituţie de cercetare şi de formare în domeniul economic şi în ştiinţe administrative, fiind asigurate disponibilităţile pentru dezvoltarea unui asemenea demers.

Proiectul propune o abordare nouă a conceptului de antreprenoriat, un model bazat pe cunoaştere, diferit de cel tradiţional, fundamentat pe investiţii.